sunset, beach, silhouettes

Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointivalmennus on yksilön elämäntilanteesta lähtevän tarpeen mukaista tavoittellista ja ratkaisukeskeistä työtä. Tavoite valmennuksessa on oman tilanteen tutkiminen, arviointi ja kehittäminen.  Tavoitteena on näkökulmien, mahdollisuuksien, voimavarojen ja vahvuuksien uudelleen jäsentäminen ja mielentäminen. Tunteiden, kokemusten, uskomusten ja toiminnan uudelleen ymmärtämistä ja sitä kautta oman toiminnan uudelleen oppimista.

Hyvinvointivalmennus ei ole terapiaa, se on ohjauksellinen prosessi, jossa yksilö tai ryhmä työstää muutostarpeitaan tavoitteellisesti.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Usein tavoitteena on parantaa työmotivaatiota, suoriutumista ja lisätä kokonaisvaltaisesi työhyvinvointia. Se näkyy ja tuntuu merkityksellisyyden, toimijuuden, resilienssin ja vuorovaikutus – ja yhteistyötaitojen parantumisena. Oma tilanne saa uuden mielen.

Työnohjauksen avulla voidaan kirkastaa yhteistä ymmärrystä organisaation kokonaistilanteesta ja tavoitteista, ja vahvistaa organisaation kyvykkyyttä toimia muutostilanteissa ja -haasteissa. Työnohjauksella voi olla monenlaisia myönteisiä vaikutuksia työilmapiiriin ja työhyvinvointiin ja sitä kautta myös työn tuottavuuteen.

  • Ohjausmenetelmä perustuu dialogiin ja reflektioon.
  • Ohjausta annetaan yksilölle, ryhmille tai työyhteisölle, suunnitellusti ja tavoitteellisesti.
  • Perustana luottamus ja pitkäjänteinen prosessi yhteistyönä.
  • Työnohjaus ei ole terapiaa se on oppimisprosessi.
antique, auto, automobile

LR Lifetakt hyvinvointituottet

Olen myös LR Lifetakt hyvinvointituotteiden jälleenmyyjä ja hyvinvointineuvoja.

Tarjoan tuotteisiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta niistä kiinnostuneille.

LR LIFETAKT yhdistää ensiluokkaiset hyvinvointituotteet yksilöllisiksi ratkaisuiksi jotka voi rakentaa jokaisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin, jokaisessa elämän vaiheessa. LR LIFETAKTissa yhdistyy viimeisimmät tieteelliset tutkimukset ja luonnon parhaat raaka-aineet korkealuokkaisiksi tuotteiksi.

Tueksi päivittäiseen terveyteen ja hyvinvointiin!

Tuotteisiin pääset  etusivun verkkokauppapainikkeesta !