Priser + Alv 24%

Välmåendecoachning

Coachning

80 euro 60 min.

120 euro 90 min.

+ ingående 30 min. 40 euro

Arbetshandledning

Handledning

90 euro 60 min.

135 euro 90 min.

+ ingående 30 min. 45 euro

 

Grupphandledning

280 euro 90 min.

+ ingående 30 min. 95 euro

Telefonsamtal

Relaterade till coachning och arbetshandledning 

15 euro 15 min.

* Observera +24% Alv tillägg

Jag använder faktureringstjänst.

Webshop priser baserar på LR Health & Beauty Finlands prislista.

Registrering via återförsäljare ger -30% rabatt av alla produkter.