sunset, beach, silhouettes

Välmåendecoachning

Välmåendecoachning har sin grund i behoven i den individuella livssituationen och att hitta målsättningar och lösningar till bättre hälsa och välmående. Målsättningen är att undersöka, utvärdera, utveckla och skapa djupare insikt och balans i livet. Genom handledning når vi bättre mentalisering; analyserar och hittar nya synvinklar, möjligheter, styrkor och resurser inom oss själva och i relationer med andra. Mentalisering förbättrar även balansen och kontrollen av känslor, upplevelser, föreställningar och mentala modeller och vi får en möjlighet att uppdatera vårt tänkande, beteende, växelverkan och samarbetsförmåga.

Coachning alt. handledning är inte terapi det är en inlärningsprocess.

Arbetshandledning

Arbetshandledning betyder att man har en utbildad arbetshandledare som hjälper en individ, grupp eller en hel arbetsplats att utforska, utvärdera och utveckla arbete. Målsättningen är att behandla frågor, problem, upplevelser och känslor relaterade till arbetsroller och - processer, arbetsgemenskapens funktion, arbetsmiljön och samarbete. Genom arbetshandledningen förbättrar man arbetsmotivationen, resultatet och arbetsvälmående på arbetsplatsen. Det känns och märks även genom en ny meningsfullhet, ny aktiverings- och motivationsdrivenhet och genom att höja prestationen i arbete och upplevelsen av välmående o balans.

Effekten av arbetshandledning märks på organisationsnivå genom en bättre förmåga att anpassa och hitta lösningar i arbetslivets ständiga förändring och utvecklingskrav. Medarbetare hittar en bättre insikt till helheten; mål, växelverkan, samarbete och kan forma en bättre fungerande lagarbetarskap.

  • Handledning sker via dialog och reflektion genom gemensamt uppsätta mål och plan.
  • Handledning sker genom ett avtal för individer, grupper eller en hel arbetsplats.
  • Processen baserar på tillit och förtroende. och en långsiktig samarbete.
  • Arbetshandledning är inte terapi utan en inlärningsprocess.
antique, auto, automobile

LR Lifetakt välmåendeprodukter

Jag är även LR Lifetakt välmåenderådgivare och återförsäljare.

Jag erbjuder rådgivning, stöd och försäljning för de som är intresserade.

LR Lifetakt är en samling av högklassiga naturprodukter för din hälsa och välmående som kan väljas enligt ålder, behov och livssituation. LR Lifetakt produkter baserar sig på senaste vetenskaplig forskning, rena och högklassiga råvaror och mångsidiga och trygga kvalitetsprodukter.

Som stöd för din hälsa och välmående!

Du har tillgång till produkterna genom WEBSHOP knappen på startsidan !